tolgoi

Monday, 16 December 2013

Мэдээ, мэдээлэл

Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хэлтэсээс нийт цэцэрлэгүүдийн дунд зарласан "Хамтын бүтээл"-ийн уралдаан боллоо.
Уралдаанд оролцсон цэцэрлэгүүдийн багш, хүүхдүүдийн "Шилдэг бүтээл"-ээр үзэсгэлэн гарав.
ГЭБД сургуулийн СӨБ 2-р ангийн оюутанууд тус үзэсгэлэнг үзлээ.

Хөтөлбөр

Õºòºëáºð
     1.  Õºòºëáºðèéí òîâ÷ òàíèëöóóëãà
v  Õè÷ýýëèéí íýð
v  Ìýðãýæëèéí èíäåêñ
v  Õè÷ýýëèéí êðåäèò
v  Ñóäëàõ àíãè
v  Íîîãäîõ öàãèéí õóâààðèëàëò
v  Õºòºëáºð áîëîâñðóóëñàí, øèíæýý÷

Sunday, 20 October 2013

Сургуулийн өмнөх боловсрол

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжил

....Сургуулийн өмнөх насны хүүхэд орчноо танин мэдэж харилцах, биеийн хөдөлгөөний үйлдэл, хэл яриагаараа илэрхийлэх, сэтгэл зовох болон шинэ санаа олох зэрэг үйлдлийн явцад танин мэддэг. Хүүхэд өөрөө хүсэж сонирхож, таашаалтайгаар хийх явцад жинхэнэ цогцоор хөгждөг. Ер нь сургуулийн өмнөх насанд хүүхдийн дотоод сэтгэл, ертөнцийг үзэх үзэл, өөрийн ухамсар болон бусадтай харилцах хандлага зэрэг нь юуны түрүүнд төлөвшдөг. Хүний хөгжил нь оюун ухаанаас биш, сэтгэлийн хөгжлөөс эхэлдэг....
Эх  сурвалж:"Хүүхдийн хөгжүүлэх менежмент" Н.Тэгшжаргал 2013 он

        Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга нь: хүүхдэд бие бялдрын хувьд эрүүл чийрэг, хэл яриа, хараа, сонсгол хэвийн, үндсэн хөдөлгөөнүүдийг зөв гүйцэтгэдэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн анхны хэвшилтэй болгох, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, хүмүүнлэг ёс, байгалын юмс үзэгдлийн талаар анхдагч ойлголт эзэмшүүлэх, хүрээлэн байгаа орчин, эд юмс, үйл явдлыг дүрслэн зурах, урлан бүтээх, дуулах, хөгжимдөх, бүжиглэх анхны төсөөлөлтэй болгох, эцэг эх, ах эгч, дүү, бусад хүнийг хүндэлж, эелдэг харьцаж сурах, бие даасан, эвсэг нийтэч чанарыг хөгжүүлэх, бага боловсрол эзэмшихэд бэлтгэж, санаа бодлоо зөв илэрхийлэх, бусдыг ойлгох, өөртөө үйлчлэх дадал, чадвартай болгох, сурч мэдэх эрмэлзэл төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.    /Эх сурвалж: Монгол Улс СӨБ тухай хууль УБ.,2009 он/ 

Бага насны хүүхдийн анатоми, физиологи эрүүл ахуй

Хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай.

Хүүхдийн бие махбодыг чийрэгжүүлнэ гэдэг нь тэдний биеийг бэхжүүлэх хатуужилтай болгох, биеийн эсэргүүцлийг дээшлүүлэх амьдралын янз бүрийн өөрчлөлтөд түргэн зохицох чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн системт иж бүрэн арга хэмжээг хэлнэ.

Толь бичиг

Сэтгэл судлалын тайлбар толь

1. Авьяас-Энэ нь амжилттай сурч,ажиллах боломж олгох ба нэг буюу хэд хэдэн үйл ажиллагааг эзэмших онцлог илрэлийг тусгагч бие хүний сэтгэл зүйн шинж юм. Авьяас нь тусгай ба ерөнхий гэж байна. Тусгай авьяас нь бие хүний сэтгэцийн зарим процесс ба чанаруудын тодорхой нэгэн үйл ажиллагаанд хөгжүүлэх боломж юм. Ерөнхий авьяас нь хүний олон үйл ажиллагааны хувьд адил чухал болох сэтгэцийн хөгжлийн онцлог хөгжих таатай боломж юм.

Tuesday, 8 October 2013

Хөрвөх анги

Зарлал

Хөрвөх ангийн оюутнуудын анхааралд
Бие даан судлах ном гарын авлагын талаарх мэдээлэлийг утасаар холбогдож авна уу?
Бие даан хийх судалгааг өөрийн ажиллаж байгаа цэцэрлэгийн анги бүлэг дээрээ хийнэ үү.
Асууж лавлах зүйл байвал 
99142305 утасанд хандана уу.

Thursday, 26 September 2013

Экстернатаар суралцагчид

СӨБ-ын 2-р ангийн оюутануудад:
2013-2014 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд дараах хичээлүүдээр даалгавар хийж ирнэ үү.

Sunday, 1 September 2013

Эрдмийн баяр 2013-2014 он

2013-2014 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн ажиллагааг доктор, профессор Ч.Жачин нээв.